Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2008

Επιμόρφωση Β΄επιπέδου στη Νεάπολη

Ξεκίνησε η δευτερη περίοδος επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου στη Νεάπολη.